Video Tutoriale

Këtu mund të gjeni një listë të video tutorialeve kryesore të programit

 

 

Si të fillosh punën në program?

 

 


 

Konfigurime

 

 


 

 

Inventarë

 

 


 

 

Blerje dhe Shitje

 

 


 

Arka dhe Banka

 

 


 

 

Burimet Njerëzore

 

 


 

Raportimi